Home | Log in

Categories

 • concrete mixer (2802)
 • concrete mixers (5)
 • concrete mixing plant (14)
 • Cultural events in our town (24)
 • Daily life in our town (29)
 • Famous Person in our Town (25)
 • Holidays in our country (23)
 • Leisure in our town. (20)
 • Local Customs (26)
 • mining machinery (7)
 • National cuisine (33)
 • Possibilities to get higher education in our Town (20)
 • Touristic attractions of our town (21)
 • Uncategorized (4625)
 • Archives

 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • October 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • February 2013
 • January 2013
 • December 2012
 • November 2012
 • October 2012
 • May 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • December 2008
 • October 2008
 • November 0
 • August 0
 • June 0
 • May 0
 • March 0
 • April 26, 2013

  dsa FDsdfs FDsdfs fdsfds 2

  Filed under: Uncategorized — m5i1u4 @ 3:17

  Wyprysk przypadkiem uczyni? du?o dolegliwo?ci a? do cierpi?cego. Ta schorzenie palny powoduje ranny znosi? ekstremalne intching oraz przypadkiem pozostawi? skóry twarde i suche w stosunki od czasu rodzaju egzemy do?wiadczenie.
  Wyprysk wyst?puje w fdsfds fdsfds fdsfds FDsdfs 2 formach. Oto nieco rodzajów wyprysku.
  EGZEMA STASIS - Ten rodzaj wyprysku dotyka nogi ?ylaków cierpi?cych w rezultacie powoduj?c podra?nienie natomiast zapalenie barwienia.
  Atopowe zap?on skóry - Ten rodzaj wyprysku jest powszechne starszych niemowl?t od momentu 2 a? do 18 miesi?cy a mo?e istnie? dziedziczna uczulenie. Jest owo ogromnie legendarny rodzaj wyprysku. Przy niemowl?t, owrzodzenia ha?as przypuszczalnie wyst?pi?, o ile pryszcze s? porysowane, te mog? popularyzowa? si? na kolanach a ?okciach. Zastosuj Wazelina w ?agodnych przypadkach. Ci??kie przypadki wymagaj? kortykosteroidów ma?ci. Doktór by? mo?e napisa? na nowo ?rodki przeciwhistaminowe, tak aby s?abn?? ciarki. Wskazane jest dodatkowo, ?eby zdo?a? zachowa? dziatwa fajne oraz u?ywa? na odwrót spo?ród bawe?nian? odzienie, tak aby odskoczy? dalszych podra?nie?.
  NUMMULAR Egzema - W tego rodzaju wypryski, okr?g?e plamy osadu lub kropki mog? pojawi? si? w dowolnym miejscu skóry. Przyczyn? Nummular egzemy jest anonimowy, jakkolwiek ten rodzaj wyprysku jest z wi?kszym nat??eniem powszechne u osób doros?ych. Aplikacja kortykosteroidów, ma?ci na zagro?onym skóry przypadkiem zmniejsza? si? podra?nienia, wszak nie jest prawdopodobne, i?by uzdrawia? forma. Objawy mog? znajdowa? si? widoczne na r?kach za? nogach. Objawem egzemy jest ciarki. Karnacja staje si? czerwonawy i szorstka.
  Wyprysk.

  FDsdfs FDsdfs fdsfds FDsdfs 2

  Filed under: Uncategorized — m5i1u4 @ 7:14

  Co definiuje akuratny podcast? Nie pope?nij tego b??du - jest ró?no?? mi?dzy dobrym podcast i podcastu nie ?ci?le mówi?c dobre. Wysokiej klasy podcast jest znacznie wi?cej ni? tre?ci wr?cz przeciwnie przyzwoity. Forma FDsdfs fdsfds FDsdfs FDsfdsfs 2 podczas gdy i tryb podcast jest nagrany, b?dzie mia?a donios?o?? na walor podcast, gdy dodatkowo. Konstrukcja Podcast tudzie? pre-planowania s? tak?e grunt, nie ?a?owa? na produkcji, jak równie? by? mo?e z?ama? podcast.
  Produkcja Podcast wymaga wysi?ku, mimo to co? powinno si? sprawia? powinno si? czyni? rozporz?dzenie. Skorzystaj spo?ród tych porad, tak aby wesprze? sporz?dzi? podcast jako?ci, które b?d? rozró?nia? do góry pokrewnych podcastów …
  1. Zainwestowa? w mikrofon
  Piaszczysty podcast d?wi?cz?cy jest równoznaczne spo?ród radia, które nie mog? by? dostrojone a? do ko?ca. Podst?pny podcasty jako?ci nie b?d? tolerowane, tudzie? publika b?d? po prostu zaniecha?, a nie poddaniu z?ej jako?ci nagrywania. Istnieje co niemiara dost?pnych mikrofonów, natomiast ró?ne typy s? przeznaczone a? do ró?nych sytuacji. Znajd? mikrofon, który pasuje do Twojego ?rodowiska nagrywania. Stan d?wi?ku ano ma znaczenie.
  2. Odleg?o?? Matters
  Utrzymuj sta?? dystans od momentu mikrofonu w trakcie nagrywania - zapewni owo g?o?no?? nagrywania jest konsekwentne. Gdyby oka?e si? owo trudne, mo?na postanowi? si? na mikrofon, który jest na asortyment s?uchawkowy, tudzie? które pomog? umo?liwi? logiczny odleg?o?? w czasie nagrywania.
  3. Fleksji
  U?yj tonu g?osu, ?eby przedstawi? emocje tudzie? jasno o?wietli? punkty i opinie. W przegi?cie prawdopodobnie do?o?y? charakteru oraz grymasy do transmisji. Audytorium z?apie na ka?dego entuzjazmu,.

  To Boost the Mining Production by Market Demand

  Filed under: Uncategorized — chenxiang @ 1:46

  In recent years, the development situation of the global economy remains depressed, and the economic development in China is also slow influenced by international economic situation, especially the highway construction, bridge construction and real estate construction are seriously influenced, and the mining machinery manufacturing companies are developing downward.

  At present, the competition in the crusher manufacturing industry becomes fiercer and fiercer, and the crusher manufacturing companies cannot stand firm nor manufacture products under the present development situation if there is no stable market. It can be said that the development of the mining crusher industry is influenced by the economic development.

  The construction of highway, bridge and houses need large quantities of raw materials such as sand and stone and cement, which are all manufactured by the relevant equipment such as jaw crusher and sand maker and cement mill. The crushing machines manufactured by Henan Hongxing Mining Machinery Co., Ltd are widely used in the processing of materials in many industrial departments such as cement, metallurgy, chemistry, power station.

  For this reason, the depression in construction industry will indirectly influence the crusher industry, and the market demands of the crusher industry will relatively decrease, and the decrease of the market demands will influence the production of the crusher manufacturing companies.

  The New Development Boosted by Mining Dryer

  Filed under: Uncategorized — chenxiang @ 1:46

  Drying of the suspension and a big difference in the past, we are aware of the traditional concept of field drying. This drying technique in practical applications, there are many areas that we have not come into contact with, which we need in the future R & D, continue to learn from other more advanced rotary dryer technology, process, makes this new bake dry areas of the application as soon as possible to achieve, thus creating greater value.

  Rotary dryer in China, according to the material properties and the different use , can be divided into many types, which also indicate the direction for the future development of the dryer. For the drying of the suspension, this field of rotary drum dryer industry in China has never been contact, the relative theory a lot, but the data is unclear so that the development of this new field has been impossible to start with.

  Structure is excellent, simple, running smooth through the material barrel resistance, easy operation. The main parts of the cylinder are as follows: the front roller circle, rear roller rings, gears, gear roll; Drag roller, sprocket, discharging part, Yang plate, reducer, motor, hot channel, feed air Speedball, furnace part.

  See IDT Energy for more details and insights. 3. Less failure, low maintenance costs, low power consumption. 4 Wide application scale, good dry product uniformity. Rotating the structure of the Rotary dryer dryer can be designed based on the user needs, such as the gas furnace, combustion chamber or supporting hoist, Belt conveyor , quantitative feeder, cyclone, induced draft fan.

  April 25, 2013

  Common Sense of Buying Concrete Mixer

  Filed under: Uncategorized — zzpioneer2013 @ 8:00

  Zhengzhou Pioneer Machinery Co., Ltd has a history of more than one decade. So how to buy and select concrete mixer? Please see this article for details!
  When buying concrete mixer, what we need is good quality, good after-sale service, low failure rate and fabulous operation effect.
  Different kinds of concrete mixers have different operation modes. For example, commercial concrete mixers and engineering concrete mixers have different ways of production.
  The feeding mechanism of concrete mixer:
  Feeding mechanism consists of a feeding frame, a hopper, lifting motor, gearbox and other parts. The feeding frame is composed of two sectional track frames and the upper track frame is fixed to the chassis by using bolts. The upper and lower sections of track frame are connected by bolts. The end of lower track frame goes deep into material pit. The hopper is driven by reduction gear box to rise or fall.
  The water supply system of concrete mixer:
  The water supply system is composed of a motor, water pump, water tank and pipelines, etc.. Water is poured by water tank into water pump and air is discharged out of water pump and then rotate the water pump. Finally water is sprayed into the mixing drum along pipeline.
  Zhengzhou Pioneer Machinery Co., Ltd is one top concrete mixer manufacturer in central China. We also provide electric cement mixer, lifting cement mixer, etc..

  The Do’s and Don’ts in the Maintenance of Crusher

  Filed under: Uncategorized — yucca @ 4:03

  Crusher in mine, coal, metallurgy, chemical industry, ore, building, transportation and so on are widely used, due to the price of crusher is relatively high, we should be very cautious of crusher maintenance job. Hongxing Mining Machinery Co., Ltd talks about the check work of jaw crusher below:

  Whether impact crusher operation is normal, we should make regular maintenance and inspection, and make the potential problems eliminating in the bud, avoiding causing a greater loss in the future, in the process of machine inspection, we must wait after the machine completely shutting down so that we can avoid the happening of a series of accident. When repairing, we should be sure to check parts, and wearing parts after reaching maximum wear-resisting degree must be replaced in time, and we should repair the easy wear parts, such as plate, plate hammer, etc, only in this way, can the service life of crusher be effectively extending and the wear-resisting degree be improved. In the process of maintenance we should carefully check the temperature of the bearing and bearing damage, if abnormal is found we should timely stop processing. The last link is important in which we should check whether the oil is enough, we should fill the oil timely if the oil is insufficient, as long-term insufficient oil can cause various important parts of crusher damaged, this directly influence the output of the machine, what”s worse, the main case of crusher will be damaged.

  The regular maintenance can reduce the incidence of failure of crusher and improve work efficiency and prolong the service life of crusher. Hongxing Mining Machinery Co., Ltd manufactures the crusher equipment, which is very popular both at home and abroad, under the unremitting efforts of the stuff, and the spirit of keeping improving, jaw crusher, counterattack crusher, compound crusher, hammer mill, mobile crusher, sand making machine are exported to more than 50 countries and regions and they all obtain international quality certification, becoming the masters of crusher industry in the domestic obviously.

  Several Widely Used Features of Impact Pulverizer

  Filed under: Uncategorized — yucca @ 4:01

  Mobile impact crusher is mainly used in industries such as cement, coal separation, electricity generation, building materials and compound fertilizer, etc. First, Impact Crusher has been widely used in many fields.Henan Hongxing heavy machinery co., LTD. Production of impact crusher can applies in the need of industry for crushing ores and rocks . For example, in the highway construction , you need to crush the larger rocks into subgrade material which is suitable for expressway; Hydropower infrastructure construction is also need to crush rocks first; In mine production, Only After smashing ore, we can be on processing and refining operations.

  Second, impact pulverizer is suitable for all kinds of stone crushing. whether companies need large mineral or fine powder, impact breaker can be suitable for them. This is because impact crusher unique structural design ensures he possess a one-size-fits-all characteristics. Henan Hongxing heavy impact crusher adopts a kind of high-tech material, so the impact crusher is durable and not easy to wear . Thus it has greatly saved the cost of these enterprises and greatly increased corporate profits .

  Third, The impact crusher of Henan Hongxinge gas the futures of easy installation and the simple disassembly, as long as the users of this equipment can provide the special tools to the manufacturer, which can be completed in a very short period of time of replacement work. This is not only very popular among the workers, but the key is to make the enterprise production efficiency greatly improved.

  or above this equipment, impact crusher produces the slag that can meet the demands. But because of powder has a great production in all finished products, it result in resource waste, so only it can be improved and then can put into production. Henan Hongxing, as a professional manufacture of R&D of crushing equipment , has developed Jaw Crusher , cone crusher, hammer crusher. All of our products have been sold to many countries and have got the praise of the customers.

  Information Technology Improves the Competitive Power of Crusher

  Filed under: Uncategorized — yucca @ 4:00

  Along with the development of the times and the progress of the society, the concept of digital information management is gradually accepted by people, and it has been used in crusher industry. Digital information technology is the prior premise to realize the automation, the digital manufacturing production mode is ahead of human manufacture mode, and it plays an effective role in modern crusher industry development.How crushing machinery manufacturing enterprises can make full use of information technology to make faster development and greater profit has become the focus of crushing machinery industry.

  In digital information era, the professional manufacturer of crusher Hongxing Machinery Co., LTD. with the help of this technology strengthens the capacity for independent innovation, and constantly improves products in manufacturing design, processing technology, high strength materials and key quality indicators. The company should pay full attention to market development, firmly grasp the layout of the domestic market at the same time and continuously broaden the overseas market. 

  With the help of information technology, Hongxing company has developed JC hydraulic impact crusher, jaw crusher, SMH hydraulic cone crusher, VI centrifugal impact crusher, cone crusher and jaw crushermobile crushing plant, impact crusher mobile crushing plant, cone broken mobile crushing station, mobile screen station and construction waste processing equipment and other products, the excellent quality and excellent performance have paved the way for the enterprises to win customers trust. Nowadays, Hongxing through the digital information technology realizes new industrialization production and the transformation of business model, and completes international competitiveness of brand. Facing the future development, under the driven force of sustainable development and construction of a new road in the world, Hongxing will push crusher equipment to transform from the traditional mode of production relying on low cost and cheap labor to modern production mode relying on innovation of science and technology.

  Hongxing Crusher Improves the Degree of Energy Conservation

  Filed under: Uncategorized — yucca @ 4:00

  It is a wise choice to prepare for the future competition as soon as possible. Sand making machine production line is a professional artificial production equipment of making sand, and as a specialized production line manufacturer, we have to focus on the equipment of production line in the future; if we can master the core competition object, we can become the mark of artificial sand making machine industry in the future.Along with our country speeding up the industrial development, the development of the mining machinery industry has entered the white-hot level. impact crusher equipment, sand making production line equipment is popular in today”s investment industry, which in the future will be a competitive investment project.

  Recently Henan Hongxing Heavy Machinery Co., LTD launched a new system of sand production line and they all adopt high quality and energy-saving impact crusher equipment. During the production process, most of the raw material is to be broken, the limestone is the largest raw material in production of cement, and the grain size is large and the hardness is high, so the crushing equipment of limestone usually use impact crusher and jaw crusher. In order to increase capacity and improve the crushing quality of the limestone, Hongxing absorbs the advanced science and technology and improves technology continuously, then, they develop new type of hammer crusher, jaw crusher and cone crusher which are big capacity, even fineness, and small abrasion.

  You can have a flexible choose according to the actual dimension and hardness and the requirements of finished product. The crushing process is more economical and convenient than the grinding process, so reasonable choose of crushing equipment and sand making equipment is very important. Hongxing provide all kinds of crushing equipment, such as vibration screen, conveyor belt, impact crusher, jaw crusher, cone crusher, vertical shaft impact crusher, mobile crushing station and other quarry related products. And our company will give you a reasonable plan for the material broken.

  April 24, 2013

  The Detailed Skills of Dryer

  Filed under: Uncategorized — watermelonpjqfw @ 7:10

   

  Slag dryer maintenance and repair is an usual work, and how the repair work does will directly decide machine production and service life. We provide you some points aboutdryer machine maintenance for you reference. Rotary dryer is a drying machine that widely used for drying of mineral slag limestone, coal dust, mineral slag, and clay. The rotary dryer is mainly composed of cylinder, under frame, feeding and discharging devices, transmission device, gear cover, etc. rotary drum dryer can provide you with a profitable way to remove moisture from any product. Rotary Drum Dryers can be used for many industrial drying applications.First to check that the motor is burned out, and whether the lack of phase belt loose or broken phenomenon can be used to replace the motor and check each switch contacts are good, the fuse is blown, and adjust the motor position or replace the belt .
  Hongxing machine expert introduce how to choose correct drying machine .

  hammer crusher : http://www.crusher-export.com/hammer_crusher.htm
  agitation vat : http://www.crusher-export.com/stirring-tank.html